วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ผลงานออกแบบให้กับผลิตภัณฑ์จมูกข้าวกล้องของวิสาหกิจชุมชนอำเภอท่าม่วง ได้รางวัล OTOP KBO 2555ผลงานออกแบบให้กับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนอำเภอท่าม่วง จมูกข้าวกล้องหอมมะละตรากุ๊กกิ๊ก ได้รางวัลรองชนะเลิศอันอับที่ 1 OTOP : KBO 2555  ในงานโอทอปกลางปี ที่เมืองทองธานี เดือนสิงหาคม 2556

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556

โครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ/รูปแบบผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดกาญจนบุรี

Prachid Kanchanaburi Otop Product Development 2013 : ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าทีมที่ปรึกษาด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นวิทยากรออกแบบพัฒนาและและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ/รูปแบบผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดกาญจนบุรี ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2556 : การอบรมความรู้และการนำเสนอผลงานการออกแบบพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ณ โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี บริหารจัดการโครงการโดยพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการโดยบริษัท เอซีที อินเทลลิเจนท์ จำกัด