วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556

โครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ/รูปแบบผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดกาญจนบุรี

Prachid Kanchanaburi Otop Product Development 2013 : ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าทีมที่ปรึกษาด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นวิทยากรออกแบบพัฒนาและและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ/รูปแบบผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดกาญจนบุรี ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2556 : การอบรมความรู้และการนำเสนอผลงานการออกแบบพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ณ โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี บริหารจัดการโครงการโดยพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการโดยบริษัท เอซีที อินเทลลิเจนท์ จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น