ผลงานออกแบบ


ผลงานออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า สำหรับผู้ประกอบการสินค้าโอทอป จำนวน 11 ราย ในความรับผิดชอบของทีมงานที่ปรึกษาจาก สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.
รายชื่อนักออกแบบ
1.ผศ.ประชิด ทิณบุตร  หัวหน้าทีม
2.นายอานนท์ ทองรอด  ผู้ช่วย
3.นายชานนท์ เกษมวรรณกร  ผู้ช่วย
4.นางสาวพลอยนภัส เรืองศิริโท  ผู้ช่วย

รายชื่อสินค้า/ผู้ประกอบการโอทอป/Artwork
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้รวกไม้ไผ่ตรา Baka Bamboo Products.
3. ร้านจรัสดีไซด์ซิลเวอร์แอนด์จิวเวลรี่
4. กลุ่มอาชีพผลิตเครื่องปรุงแต่งรสอาหาร ตรา “ยอดรส”
5. กลุ่มน้าตาลมะพร้าวน้ำหอม
6. กลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว
7. กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าบ้านใหม่
8. กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
9. กลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ำว้าไทย
10. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งสมอสามัคคี
11. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น