แหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้อง

แหล่งเรียนรู้เกี่ยวข้องกับแนวคิด เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
เว็บไซต์ข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มประวัติเจ้าของเว็ป/ผู้เขียน https://sites.google.com/site/prachidportfolio/
ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก กทม.

1.สรรค์สาระเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสร่้างสรรค์ จังหวัดกาญจนบุรี  ที่ Creative Kanchanaburi : URL : http://creativekanchanaburi.blogspot.com/
2.ข่าวสารสาระน่ารู้ที่เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย Thailand Creative Economy
URL: http://thailandcreativeeconomy.blogspot.com/
2. ดู-อ่านบทความ 65 บรรจุภัณฑ์เด่น คลิก>   65 Outstanding Packaging Designs

แหล่งเรียนรู้เกี่ยวข้องกับ วัสดุบรรจุภัณฑ์
1.ถุงพลาสติกสำหรับการบรรจุภัณฑ์ URL: http://www.plasticbagsforyou.com

แหล่งเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
1.เว็บบล็อกบันทึกการเรียนการสอนวิชา การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจภัณฑ์ โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชถัฏจันทรเกษม กทม.URL: http://arti3314.blogspot.com
1.เว็บบล็อกบันทึกการเรียนการสอนวิชา การออกแบบบรรจภัณฑ์ โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชถัฏจันทรเกษม กทม.URL: http://packagingdesigncourse.blogspot.com
3.เครื่องมือการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ 2-3 มิติ แบบออนไลน์ : http://www.packmage.com
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวข้องกับ การพิมพ์บรรจุภัณฑ์
1. อักษรอาร์ตกรุ๊ป  Offset and Flexible Printing http://aksornart.com/


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น