หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เลขที่ 11/1 ถ.แสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์: 0-3451-1305 , 0-3451-3964 โทรสาร: 0-3451-4995 E-mail:moi_kanchanaburi@industry.go.th ,Website URL:http://www.industry.go.th/ops/pio/kanchanaburi/Page/home.aspx
2.บริษัท เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัด (ACT Intelligent Co., Ltd.) ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มบุคลากรและทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร ในหลากหลายสาขาและการดำเนินงานด้านการบริการทางวิชาการและด้านเป็นที่ปรึกษา(Consult) โดยมุ่งหวังที่จะนำความรู้และประสบการณ์มาเผยแพร่แนะนำผู้ประกอบการที่ยังขาดความรู้ และแนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ร่วมกับหน่วยงานภาคราชการ
 ที่อยู่ติดต่อ 700/98 อาคาร รีเจ้นท์ศรีนครินทร์ทาว์เวอร์ เเขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250 โทรศัพท์ (02) 722 - 9185-6 แฟกซ์ (02) 722 - 9186. Website :
http://www.act-thailand.com
3.สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.10900. โทรศัพท์: 0-2942-6900-90 ต่อ3011.โทรสาร :02-512-3695,02-541-7113
ผู้รับผิดชอบโครงการ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชิด ทิณบุตร
คณะอาจารย์และนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์และนักศึกษาที่เรียนร่วมทำศิลปนิพนธ์
Office URL: http://artnet.chandra.ac.th
PersonalURL: http://www.prachid.com
eMail : prachid2009@gmail.com ,prachid007@gmail.com, prachid@prachid.com โทรศัพท์มือถือ 0896670091 , Direct FAX:02-9629505
-----------------------------------------------------------------
รายชื่อผู้ประกอบการโอทอป จังหวัดกาญจนบุรี ที่เข้าร่วมโครงการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น