วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ผลงานออกแบบให้กับผลิตภัณฑ์จมูกข้าวกล้องของวิสาหกิจชุมชนอำเภอท่าม่วง ได้รางวัล OTOP KBO 2555ผลงานออกแบบให้กับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนอำเภอท่าม่วง จมูกข้าวกล้องหอมมะละตรากุ๊กกิ๊ก ได้รางวัลรองชนะเลิศอันอับที่ 1 OTOP : KBO 2555  ในงานโอทอปกลางปี ที่เมืองทองธานี เดือนสิงหาคม 2556

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556

โครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ/รูปแบบผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดกาญจนบุรี

Prachid Kanchanaburi Otop Product Development 2013 : ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าทีมที่ปรึกษาด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นวิทยากรออกแบบพัฒนาและและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ/รูปแบบผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดกาญจนบุรี ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2556 : การอบรมความรู้และการนำเสนอผลงานการออกแบบพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ณ โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี บริหารจัดการโครงการโดยพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการโดยบริษัท เอซีที อินเทลลิเจนท์ จำกัด

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

Kanchanaburi Otop Packaging Design and Development Mood Board 2012


 Kanchanaburi Otop Packaging Design and Development Mood Board 2012 แผ่นภาพแสดงผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 11 ราย

Training and Seminar farmers of Kanchanaburi.Title :The development standards and quality for agricultural food processing products.


ผศ.ประชิด ทิณบุตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการพัฒนามาตรฐานการผลิต และคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปด้านอาหารจากพืช
 เมื่อวันที่ 20 – 21 กันยายน 2555 ณ โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
Training and Seminar farmers of Kanchanaburi.Title :The development standards and quality for agricultural food processing products.
20 - 21 September, 2555. at River Kwai Hotel, Muang Kanchanaburi ,Thailand. by Guest Speaker: Assistant Professor Prachid Tinnabutr,from Fine and Applied Arts Division ,Chandrakasem Rajabhat University.

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

Kanchanaburi Otop Design Project 2555 : Artwork approval at Aksorn Art Printing

ผศ.ประชิด ทิณบุตร,อ.ณรงค์ชัย พิพิธพัฒนาปราปต์ ทีมที่ปรึกษาและวิทยากร บจก.เอซีทีอินเทลลิเจ้นท์ คุณชัยวุฒิ วงศ์วรกุล (ผจก.โรงพิมพ์) และคุณอภิมุข วงศ์วรกุล (Account Executive) เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกต้นแบบผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์(Packaging Design Focus Group) เพื่อการตัดสินใจนำไปใช้งาน ( Design Decision Making ) ให้ถูกต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และงบประมาณที่จะสามารถสนับสนุนได้จริงสำหรับสินค้าโอทอปของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของอาร์ตเวิร์คงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ (Packaging Artwork Approval) เป็นครั้งสุดท้าย ร่วมกับทางโรงพิมพ์อักษรอาร์ต จังหวัดสมุทรสาคร ก่อนเข้าสู่ระบบการพิมพ์ที่เหมาะสมจริง ในขั้นตอนของการถ่ายเพลตแยกสี เพื่อการตรวจสอบแม่พิมพ์ การพิมพ์ทดสอบก่อนพิมพ์ ในขั้นตอนต่อไป ซึ่งผลการพิจารณาสนันสนุนงบประมาณการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซทในส่วนที่ทีมงานของผศ.ประชิด ทิณบุตร รับผิดชอบ มีเพียง 8 ราย ดังปรากฏในภาพอัลบั้ม ส่วนอีก 3 ราย ไม่สามารถสนับสนุนการพิมพ์ให้ได้ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ. : วันที่ 6 กันยายน 2555 13.00-17.00 น.

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

Yodros Pre - Press Packaging Design

Yodros Pre - Press Packaging Design , Rendered with free online cloud computing software from Packmage.com ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องบรรจุซองผงปรุงรสยี่ห้อยอดรส โดยใช้โปรแกรมเขียนแบบ-แสดงผล 2-3มิติ ให้ใช้ฟรีออนไลน์ 1 แบบจากเว็บไซต์ packmage.com ออกแบบให้สำหรับผู้ประกอบการโอทอปจังหวัดกาญจนบุรี โดยทีมงานที่ปรึกษาโครงการฯ ผศ.ประชิด ทิณบุตร และนายชานนท์ เกษมวรรณกร

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การนำเสนอผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การมีส่วนร่วมพิจารณาหาข้อสรุปแบบผลงานกับผู้ประกอบการในงาน Otop Midyear 2012

วันที่ 18 สิงหาคม 2555 ผศ.ประชิด ทิณบุตร พร้อมทีมงานนักศึกษาผู้ช่วยงานโครงการออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป และนัดแนะกับนักศึกษาที่เรียนวิชา Arti3314 ได้เข้าเยี่ยมชมงาน Otop Midyear 2012 ที่ผู้ประกอบการจากจังหวัดกาญจนบุรีมาออกร้านที่เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 โดยที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Stand Up Pouch Packaging & Sealing Machine

 ดูวิธีการทำงานของเครื่องมือและเครื่องจักรในการการบรรจุภัณฑ์ซองแบบตั้งครับ จะได้เข้าใจว่าต้องตั้งอนาคตผลิตภัณ์และวิธีการบรรจุของท่านไว้อย่างไรบ้าง

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการออกแบบของคณะทีมงานอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ในโครงการการส่งเสริมการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดกาญจนบุรี


คณะทีมงานที่ปรึกษาด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า นำทีมโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อ.ฐปนนท์ อ่อนศรี อ.เกวรินทร์ พันทวี และนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย นส.พลอยนภัส เรืองศิริโท นายอานนท์ ทองรอด และนายชานนท์ เกษมวรรณกร จากสาขาวิชาศิลปกรรม ร่วมกันปฏิบัติงานในโครงการการส่งเสริมการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ตามแนวคิดเศรษฐกืจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจัดดำเนินการโดยบริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด ช่วงระหว่าง เดือน มิถุนายน -สิงหาคม 2555 โดยครัึ้งที่1 ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2555 เป็นขั้นตอนการเข้าสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ( Preliminary Study and Research)ในเขตอำเภอเมือง อำเภอท่าม่วง และ อำเภอพนมทวน เป็นขั้นการดำเนินการตามกระบวนการดำเนินงานวิจัย-ออกแบบ 3 ส. ในขั้นตอนของการสืบค้น(ส.1 สืบค้น : R1 : Reseach) เช่นการเยี่ยมชมกิจการ ระบบการผลิต การจัดจำหน่าย การขนส่ง การตลาด สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จำนวน 11 ราย ผู้บริโภค เพื่อเป็นข้อมูลในการสรุปความต้องการในการออกแบบ(Design Briefs) พัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอปที่เป็นจริงประกอบในขั้นตอนการออกแบบ ในลำดับขั้นตอนต่อไป

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอป 5 ดาว ของจังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการฯ

ภาพถ่ายแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอป 5 ดาว ของจังหวัดกาญจนบุรีโครงสร้างและกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์การศึกษา