วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอป 5 ดาว ของจังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการฯ

ภาพถ่ายแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอป 5 ดาว ของจังหวัดกาญจนบุรีโครงสร้างและกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์การศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น