วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

Kanchanaburi Otop Design Project 2555 : Artwork approval at Aksorn Art Printing

ผศ.ประชิด ทิณบุตร,อ.ณรงค์ชัย พิพิธพัฒนาปราปต์ ทีมที่ปรึกษาและวิทยากร บจก.เอซีทีอินเทลลิเจ้นท์ คุณชัยวุฒิ วงศ์วรกุล (ผจก.โรงพิมพ์) และคุณอภิมุข วงศ์วรกุล (Account Executive) เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกต้นแบบผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์(Packaging Design Focus Group) เพื่อการตัดสินใจนำไปใช้งาน ( Design Decision Making ) ให้ถูกต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และงบประมาณที่จะสามารถสนับสนุนได้จริงสำหรับสินค้าโอทอปของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของอาร์ตเวิร์คงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ (Packaging Artwork Approval) เป็นครั้งสุดท้าย ร่วมกับทางโรงพิมพ์อักษรอาร์ต จังหวัดสมุทรสาคร ก่อนเข้าสู่ระบบการพิมพ์ที่เหมาะสมจริง ในขั้นตอนของการถ่ายเพลตแยกสี เพื่อการตรวจสอบแม่พิมพ์ การพิมพ์ทดสอบก่อนพิมพ์ ในขั้นตอนต่อไป ซึ่งผลการพิจารณาสนันสนุนงบประมาณการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซทในส่วนที่ทีมงานของผศ.ประชิด ทิณบุตร รับผิดชอบ มีเพียง 8 ราย ดังปรากฏในภาพอัลบั้ม ส่วนอีก 3 ราย ไม่สามารถสนับสนุนการพิมพ์ให้ได้ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ. : วันที่ 6 กันยายน 2555 13.00-17.00 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น